Itsehallintolaki

Kohteesta XenoWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Drive-versio

Itsehallintolaki I

Hänen Olemattoman Majesteettinsa vuonna 2018 säädetään Itsehallintolaki I.

ASSIKIN KUNINGASKUNTA Itsehallintolaki I

Tämä on osa Assikin Kuningaskunnan lainsäädäntöä. Laki astuu voimaan: 23.9.2018


1 §

Tämä laki koskee Assikin Kuningaskunnan alueella perustettavia, olemassa olevia ja toimivia itsehallintoalueita.


2 §

Tässä laissa tarkoitetaan

  • itsehallintoalueella sellaista maa-aluetta tai erinäisistä maa-alueista koostuvaa määräalaa, joka on hallinnollisesti itsenäinen
  • hallinnollisesti itsenäisellä sellaista hallintoaluetta, jonka hallinto on muu kuin Assikin Kuningaskunnan hallinto


3 § ITSEHALLINTOALUEEN PERUSTAMINEN

Assikin Kuningaskunnan täysivaltaisella pelaajahenkilöllä on oikeus perustaa itsehallintoalue. Itsehallintoaluetta perustettaessa Assikin Kuningaskunnan julkishallinnolle tulee kirjallisesti ilmoittaa

perustettavan kuningaskunnan senhetkinen vallanpitäjä, kuten kuningas perustettavan itsehallintoalueen harkitut määräalat ja niiden laajenemistarve itsehallintoalueen kansalaiseksi liittymisen tai ottamisen perusteet ja perustamisvaiheessa määrättävät itsehallintoalueen kansalaiset

Lisäksi itsehallintoalueen lainsäädännöstä, virka-asetuksista ja viranhaltijoista tulee toimittaa selvitys julkishallinnolle.

Mikäli Assikin Kuningaskunnan julkishallinto ei hyväksy itsehallintoalueen perustamista, voidaan itsehallintoalue julistaa kuningaskunnan vastaiseksi itsehallintoalueeksi.


4 § ITSEHALLINTOALUEEN VALTAKAUSI

Itsehallintoalueella tulee olla valtakausi, jolle valitaan tai muutoin päätetään viranhaltijat ja valtaapitävät tahot. Valtakausi voi olla ennalta määritellyn pituinen tai voimassa toistaiseksi.

Itsehallintoalueen tulee toimittaa Assikin Kuningaskunnan julkishallinnolle selvitys valtakausien vaihtumisesta, siitä aiheutuvasta valtaapitävien ja viranhaltijoiden muutoksista ja muista itsehallintoaluetta koskevista asioista.


5 § ITSEHALLINTOALUEIDEN VIERAILUOIKEUS

Mikäli itsehallintoalueen valtaapitävät näin päättävät, voi Assikin Kuningaskunnan ja muiden itsehallintoalueiden kansalaisille antaa vierailuoikeuden itsehallintoalueelle.

Mikäli itsehallintoalue niin päättää, tulee muiden hallintoalueiden kansalaisten todentaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.


6 § ITSEHALLINTOALUEIDEN KANSALAISUUS

Itsehallintoalueella voi olla kansalaisia. Hallintoalueen kansalainen on pelaajahenkilö, jolle kansalaisuus on myönnetty. Hallintoalue päättää itse kansalaisuuden menettelytavoista ja -vaatimuksista.

6.1 § KAKSOISKANSALAISUUS Pelaajahenkilöllä voi olla kaksi kansalaisuutta, jolloin hänellä tulee olla molempien hallintoalueiden viralliset henkilöllisyystodistukset.

Itsehallintoalue on velvollinen järjestämään kansalaisilleen tarvittavat palvelut ja tarvittavat perusoikeudet, mikäli Assikin Kuningaskunnan lainsäädäntöä ei sovelleta hallintoalueella.


7 § ITSEHALLINTOALUEEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Itsehallintoalueella tulee olla lainsäädäntö. Mikäli itsehallintoalueella ei ole lainsäädäntöä, sen alueella tulee soveltaa Assikin Kuningaskunnan senhetkistä lainsäädäntöä.


8 § ITSEHALLINTOALUEEN STATUS

Itsehallintoalue voi olla

Assikin Kuningaskuntaan nähden inkoherentti, jolloin hallintoalue lähtökohtaisesti vastustaa Assikin Kuningaskuntaa ja sen toimia, eikä juuri toimi Assikin Kuningaskunnan kanssa yhteistyössä

Assikin Kuningaskuntaan nähden koherentti, jolloin hallintoalue toimii lähtökohtaisesti yhteistyössä Assikin Kuningaskunnan kanssa

Puolueeton, jolloin se ei määrittele suhtautumistaan Assikin Kuningaskunnan toimintaan tai lainsäädäntöön. Yhteistyön tekeminen on mahdollista.


9 § HALLINTOALUEIDEN VÄLINEN KAUPANKÄYNTI

Mikäli itsehallintoalueelta käydään kauppaa Assikin Kuningaskunnan kansalaisten tai yritysten kanssa, tulee tästä tehdä kirjallinen selvitys Assikin Kuningaskunnan julkishallintoon.

Assikin Kuningaskunnan julkishallinto voi niin halutessaan asettaa itsehallintoalueelle tulo- ja vientiveroja tai -maksuja.


10 § HALLINTOALUEIDEN VALUUTTA

Mikäli itsehallintoalue ei ole määritellyt omaa valuuttaa, tulee itsehallintoalueella käyttää pääasiallisena valuuttana Assikin Kuningaskunnan senhetkistä valuuttaa.

Itsehallintoalueiden tulee selvittää valuutankäytön ja kaupankäynnin perusteet kansalaisilleen sekä Assikin Kuningaskunnan julkishallinnolle.


11 § SÄÄDÖSOIKEUS JA VOIMAANTULO

Assikin Kuningaskunnan julkishallinto voi antaa tätä lakia täydentäviä ohjeistuksia.

Tämä laki astuu voimaan Syyskuun 23. päivänä ja on voimassa toistaiseksi.


23. Syyskuuta 2018 Hänen olemattoman majesteettinsa valtakunnassa V valtakaudella